مزایای رادیاتور قرنیزی


مزایای رادیاتور قرنیزی

رادیاتور قرنیزی به گونه ای طراحی شده اند که از راندمان بالاتری نسبت به سایر سیستم های گرمایشی برخوردار است و مصرف انرژی بهینه تری دارند.

همچنین به دلیل روکار بودن لوله­ های انتقال آب گرم، تبادل حرارت بهتری با محیط دارند.

در سیستم گرمایش از طریق رادیاتور قرنیزی به دلیل اینکه لوله ها نقش رادیاتور را دارند، طبق براوردهای انجام شده تا ۵۰% در سیستم لوله کشی صرفه جویی خواهد شد.

• بیش از ۳۰% صـرفه جویی در مصرف انـرژی
• کـاهش حـدود ۵۰% درلـولـه کشی تاسیسات
• قابلیت انتقال گـرما از پاییـن تـرین سـطح
• عــدم اشـغـال فـضـای مــفید سـاختمان
• سـرعـت در گـرمـایش
• اتصـالات بسـیار مــقاوم و قـابـل انـعطاف
• طــراحی ویـژه و زیبـا با رنـگ های مـتنـوع
• مناسب برای تمامی ساختمان ها از قبیل مسکونی اداری، تجـاری، هـتل ها و بیمارسـتان ها

مزایای رادیاتور قرنیزی

مزایای رادیاتور قرنیزی

گرمایش یکنواخت ساختمان

سازگاری با دکوراسیون داخلی منزل

کنترل دمای محیط

از دیگر مزایای رادیاتور قرنیزی می توان نام برد

 

در ادامه معرفی رادیاتور قرنیزی می خوانید

 

رادیاتور قرنیزی

رادیاتور قرنیزی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!