چرا رادیاتور قرنیزی بهتر عمل می کند؟

چرا رادیاتور قرنیزی بهتر عمل می کند؟

چرا رادیاتور قرنیزی بهتر عمل می کند؟

در رادیاتور قرنیزی بسیاری از پارامترها و فاکتورهای مهم در علم انتقال حرارت بیشتر ملاحظه و رعایت شده است.

به همین دلیل این سیستم دارای راندمان و گرمایشی به مراتب بالاتر و بهتر از سایر سیستم های گرمایشی می باشد.

بطور مثال :

·   سطح انتقال حرارت: چنانچه در یک ساختمان نرمال مساحت سطح مقطع رادیاتور قرنیزی را محاسبه نموده و در طول قرنیز آن ضرب کنیم ملاحظه می شود که سطحی به مراتب بیشتر از سطح رادیاتور معمولی دارد.

·   فرم و ساختار: در رادیاتورهای معمولی فرم و ساختار به شکلی است که هوای گرم به سرعت به زیر سقف منتقل می شود در حالیکه در رادیاتور قرنیزی طوری طراحی شده است که هوای گرم به سمت جلو هدایت شود.

چرا رادیاتور قرنیزی بهتر عمل می کند؟

چرا رادیاتور قرنیزی بهتر عمل می کند؟

·   لایه مرزی: در این پدیده هوای جلوی مبدل حرارتی بصورت یک سهمی در جلوی مبدل به حالت ایستایی رسیده و از تماس هوای سرد با مبدل جلوگیری می نماید و هرچه ارتفاع مبدل بیشتر باشد سهمی فاصله بیشتری از مبدل می گیرد و از آنجایی که هوا عایق حرارتی محسوب می شود تاثیر فراوانی در راندمان و انتقال حرارت خواهد داشت.

     در رادیاتور معمولی لایه مرزی تشکیل شده دارای ضخامت بسیار بیشتری نسبت به رادیاتور قرنیزی می باشد.

·   گستردگی سطح انتقال حرارت: در سیستم های گرمایش رایج انتقال حرارت از یک محل و بصورت موضعی صورت می گیرد و باعث اختلاف دما در محیط و کندی سرعت انتقال می شود. رادیاتور قرنیزی همانند یک کمربند حرارتی ساختمان را در خود احاطه نموده و گرمایی یکنواخت و سریع را به محیط منتقل می نماید.

·        موارد بسیار دیگری را می توان عنوان نمود که باعث برتری رادیاتور قرنیزی می شود.

در ادامه با مزایای رادیاتور قرنیزی بیشتر آشنا می شوید

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

رادیاتور قرنیزی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!